Az itt következő első mutató azokat a forrásokat veszi sorra, amelyek Papp Géza nyomtatásban megjelent művének, a Régi magyar dallamok tára II. kötetének – a digitális Dallamtárban közzétett – kottáihoz tartoznak. Dallamokat tartalmazó kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekről van szó tehát, ami egyúttal azt jelenti, hogy ebben a jegyzékben kotta nélküli énekeskönyvek nem szerepelnek. A repertórium folyamatban lévő revideálása újabb tételek felvételét is szükségessé teheti, vagyis a jegyzék bizonyosan bővítésre szorul majd, s közzétett anyagunk időről időre frissülhet.

A történelmi Magyarország területéről származó kéziratok mellett a mai őrzőhely és jelzet szerepel. Ezek az RMDT II-ben csak nehezen, a bevezető tanulmány lábjegyzeteiből voltak kikereshetők, és részben elavultak. Ha a kéziratos forrás nevében nem szerepel, hogy „kézirat”, akkor az zárójelben „ms.” rövidítést kapott. A nyomtatványokhoz egyelőre nem adtunk meg katalógusbeli azonosítási kulcsot, sem bibliográfiai leírást. A rövidítéseken az ésszerűséget, a könnyű felismerhetőséget szem előtt tartva változtattunk, de természetesen a régieket is megjelenítettük, hiszen azok nélkülözhetetlenek a Dallamtár kottáinak forgatásához.

Magától kínálkozott, hogy a lista készítéséhez felhasználjuk a kötet hátsó „Források és irodalom” mutatóját. Papp Géza könyvéhez azonban nem készült olyan teljes rövidítésjegyzék, amely rövidítésekkel együtt és hiánytalanul tartalmazta volna az összes említett dallam- és szövegforrást. Ennek egyik valószínű oka, hogy a bevezetőjében felsoroltakat nem mind szerepeltette a dallamokról és szövegekről írt jegyzetekben, így rövidítésükre sem volt szükség. Másrészt a több kiadást megért nyomtatott könyveknél azt az elvet követte, hogy bár azokat következetesen a megjelenés helyével és évszámmal rövidítette, nem sorolta fel külön-külön a könyv végi jegyzékben. Emiatt fontos hangsúlyozni, hogy jelen jegyzék készítéséhez a kiindulópontot a Papp Géza dallamközlései mellett – kottában vagy annak variánsként jegyzetelt részében – feltüntetett kéziratos vagy nyomtatott kútfők jelentették.

Az adatbázisban a rövidítéseknek a cédulakatalógus és a dallamtár tag-elésénél, címkézésénél van jelentőségük, vagyis – a felhasználó oldaláról – ezeknek a rövidítéseknek a segítségével lehet források szerint keresni az adattár teljes anyagában.

 

Forrásjegyzék az RMDT II dallamközléseihez

 

Az RMDT II. (Papp Géza) rövidítése

Új rövidítés

Forrás elnevezése

Lelőhely

 

Bajnai

Bajnai énekeskönyv 1765–1767 (ms.)

Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 3/1–2

Berényi kz

Berényi

Berényi kézirat 1780–1821

Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Ms. V. 358

Bozóki 1797

 

Bozóki Mihály énekeskönyve. Vác 1797

 

Bozóki 1806

 

Bozóki Mihály énekeskönyve. Vác–Nagyvárad 1806

 

Cantilenae

Cant_130

Cantilenae, Koncz Gábor kézirata 1771

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A 130

 

Cant_118

Cantionale latino-hungaricum (XVIII. század; ms.)

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A 118

CC 1651

 

Cantus catholici. [Lőcse] 1651

 

CC 1675

 

Cantus catholici. Nagyszombat 1675

 

CC 1703

 

Cantus catholici. Nagyszombat 1703 (1738, 1792)

 

Cskz

 

Csíkcsobotfalvi kézirat

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára Ms. mus. 1211

D–Sz

 

Deák–Szentes kézirat

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára Ms. mus. 4374

D 1743

 

Debreceni kiadású református énekeskönyv 1743

 

D 1774

 

Debreceni kiadású református énekeskönyv 1774

 

D 1778

 

Debreceni kiadású református énekeskönyv 1778

 

DH 1780

 

Debreceni kiadású református halottas énekeskönyv 1780

 

DH 1791

 

Debreceni kiadású református halottas énekeskönyv 1791

 

DH 1807

 

Debreceni kiadású református halottas énekeskönyv 1807

 

Döri kz

Döri ék.

Döri énekeskönyv 1763–1774 (ms.)

Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/1

 

Egersz

Egerszegi kézirat 1804–1822

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Fol. Hung. 1440

EGr

 

Eperjesi graduál (ms.)

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Fol. Hung. 2153

Gykz

 

Győri kézirat (XVIII. századi evangélikus korálkönyv)

Győr, Evangélikus Egyházi Könyvtár Ab 256

IH

Illyés H

Illyés István: Halottas énekek 1693

 

IS

Illyés S

Illyés István: Sóltári énekek 1693

 

K-kód

Kájoni-k.

Kájoni-kódex 1634–1671 (ms.)

Miercurea-Ciuc (RO), Csíki Székely Múzeum Ltsz. 6199

Kiss

 

Kiss Sándor kézirata 1839

Harmat Artúré volt, lappang

KH 1856

KvH 1856

Kolozsvári unitárius halottas énekeskönyv 1856

 

Kkz

 

Kolozsvári kézirat 1741

Miercurea-Ciuc (RO), Csíki Székely Múzeum Ltsz. 4109

Kv 1744

 

Kolozsvári kiadású református énekeskönyv 1744 (1751, 1761)

 

Kv 1777

 

Kolozsvári kiadású református énekeskönyv 1777

 

Kv 1778

 

Kolozsvári kiadású református énekeskönyv 1778

 

Kv 1785

 

Kolozsvári kiadású református énekeskönyv 1785

 

Kv 1837

 

Kolozsvári kiadású református énekeskönyv 1837

 

Kovács Ferenc kz

Kovács F.-ék.

Kovács Ferenc-énekeskönyv 1777–1801 (ms.)

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára RUI 8r. 62

Kovács

Kovács M.

Kovács Márk énekeskönyve 1842 (négy részben)

 

Kulcsár melod.

Kulcsár

Kulcsár Pál-melodiárium 1775–1785 (ms.)

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye 1770

 

LOrg_131

Liber pro organo, Koncz Gábor kézirata 1772

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A 131

MC

 

Magyar Cantionale (XVII. század vége; ms.)

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A 112

Nagy

 

Nagy Iván-féle kézirat

elveszett

NH

NH 1769

Nagyenyedi kiadású református halottas énekeskönyv 1769

 

Náray

 

Náray György: Lyra Coelestis 1695

 

NGy

 

Nemes György toldaléka 1822 (ms.)

Budapest, Piarista Központi Könyvtár 28/D/1/1

Orbán

 

Orbán Zsigmond kézirata 1766

Odorheiu Secuiesc (RO), Székely Múzeum Y. 1353

Org. Miss.

OrgMiss

Organo–Missale 1667 (ms.)

Miercurea-Ciuc (RO), Csíki Székely Múzeum Ltsz. 6202

PH

PH 1841

Pápai kiadású református halottas énekeskönyv 1841

 

PeH 1778

 

Pesti kiadású református halottas énekeskönyv 1778

 

PeH 1813

 

Pesti kiadású református halottas énekeskönyv 1813

 

Pkz

 

Pozsonyi kézirat (evangélikus korálkönyv-töredék 1800 körül)

Budapest, Evangélikus Országos Levéltár sine sign.

Sz

CC 1674

Cantus catholici. Kassa 1674

 

Tótfalusi Kis

 

Tótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz … Kolozsvár 1697

 

TC

 

Turóci Cantionale (XVII. század; ms.)

Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár A 113

Vkz

 

Veszprémi kézirat (katolikus énekgyűjtemény, orgonakönyv) 1835

Veszprém, Bakony Múzeum Ltsz. 6773/1958

V-kód.

Vietoris

Vietorisz-kódex / Tabulatura Vietoris (ms.)

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára K 88, K 89